Privatliv og datasikkerhed

GDPR

Fra og med 25. maj 2018 er EU's persondataforordning (GDPR) og Lov om behandling af personoplysninger et faktum i Danmark. Vi hos Euro Sko Gruppen tager dette alvorligt og arbejder hårdt for at opfylde de krav, dette stiller til os, uanset om du er ansat, kunde eller leverandør.

Euro Sko Gruppen består af kæderne Euro Sko Norge As, Euro Sko Group Sverige AB, Euro Sko Danmark AS og alle deres tilknyttede selskaber.

Hovedintentionen med disse nye regler er at indføre en stærkere personbeskyttelse for alle personer i Europa ved at stramme op på reglerne for behandling af personoplysninger.

 

Vi vil gerne forsikre dig om, at vi arbejder for at sikre dine personoplysninger på bedst mulig måde. Gruppen har gennemført et større GDPR-projekt for at kortlægge følgende:

 

- Hvilke personoplysninger arkiveres og hvorfor?
Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til forskellige formål knyttet til dit forhold til Euro Sko Gruppen, uanset om du er ansat, kunde eller leverandør. Vi gemmer kun personoplysninger, når der findes et grundlag for behandling.

 

- Sikkerhedsrutiner
Samtlige ansatte i Euro Sko Gruppen er underlagt sikkerhedsrutiner og tavshedspligt, som forhindrer, at dine personoplysninger på nogen måde kommer på afveje. Endvidere er den teknologiske sikkerhed kortlagt og opfylder de høje sikkerhedskrav, der stilles.

 

- Udlevering af personoplysninger til andre
Udlevering af personoplysninger til andre sker kun, hvis der foreligger et lovligt grundlag for en sådan udlevering. Eksempler på dette vil typisk være: Et lovkrav som pålægger os at udlevere disse, at det er nødvendigt for at opfylde en aftale, vi har med dig, at der foreligger en databehandleraftale, eller at du har givet dit samtykke. Euro Sko Gruppen sørger til enhver tid for tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger omkring behandling af personoplysningerne. Med nogle personoplysninger bliver der udført en automatiseret behandling uden for EU-området via tredjeparter, men oplysningerne vil altid være Euro Sko Gruppens ejendom og under gruppens beskyttelse.

 

- Lagring og sletning
Vi gemmer dine personoplysninger hos os, så længe det er nødvendigt til det formål, til hvilket personoplysningen er indsamlet. Personoplysningerne slettes iht. de krav, der er fastsat i lovgivningen, og når formålet med at gemme personoplysningerne ikke længere er til stede.

 

- Dine rettigheder
Du har ret til at kræve indsigt i, rettelse eller sletning af de personoplysninger, vi har gemt om dig. Du kan læse mere om indholdet i disse rettigheder på Datatilsynets website: datatilsynet.dk. Vi vil bede dig om at bekræfte din identitet eller at oplyse yderligere informationer, før du kan anvende dine rettigheder over for os. Dette gør vi for at være sikre på, at vi kun giver dig adgang til dine personoplysninger og ikke til nogen, som udgiver sig for at være dig.

 

- Klager
Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke stemmer med det, vi har beskrevet, bedes du rapportere dette til [email protected]. Hvis dette ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til Datatilsynet.

 

- Opdateringer og ændringer
Foruden informationerne, du har modtaget her, om hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via [email protected], hvis du har yderligere spørgsmål. Vi vil svare efter bedste evne. Hvis der sker ændringer i, hvordan vi behandler dine personoplysninger, vil dette blive oplyst.

 

- Risiko
Vi vurderer løbende risikoen omkring de personoplysninger, vi har registreret, og vi vil reagere, hvis vi konstaterer, at sikkerhedsniveauet er lavere end forventet.

Vi håber, at denne korte beskrivelse forklarer dig noget om, hvordan vi behandler, gemmer, sikrer og sletter dine personoplysninger, og at den forsikrer dig om, at oplysningerne er i de bedste hænder.

Vi vil arbejde videre med databeskyttelse i fremtiden og håber dit forhold til Euro Sko Gruppen kun bliver stærkere med denne forklaring om det.