Trygghet og vilkår

I Eurosko-gruppen har vi respekt for alle mennesker som blir berørt av vår virksomhet både direkte og indirekte. Sammen med våre leverandører jobber vi målrettet for rettferdig behandling og trygge arbeidsplasser i hele vår verdikjede.

Dette arbeidet innebærer blant annet et langsiktig fokus på følgende punkter:

 

  • Sikre arbeidere et forsvarlig og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet, samt rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

  • Bekjempe diskriminering vedrørende ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivilstatus, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

  • Forhindre barnearbeid, og følge opp nasjonal minstealder for ansettelse som i de fleste land er 15 år.

  • Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minimum være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Våre arbeidere skal få en lønn det går an å leve av.