Hopp til innhold

Klikk og hent innen 30 minutter

Hjemlevering 3-7 dager

30 dagers åpent kjøp

Gratis retur i butikk

Klimaregnskap

Klimaregnskap er nytt for oss...

Men vi har i mange år vært bevisst på å ta vår del av ansvaret for en bærekraftig produksjon og utvikling, gjennom medlemskap i Etisk Handel og Aktsomhetsvurderinger i forhold til OECD sin modell, og FN sine veiledende prinsipper for næringsliv.  Vår bærekraftrapport dekker selvfølgelig åpenhetsloven, men favner bredere med klima, miljø, sirkulærøkonomi og antikorrupsjon.

Hensikten med klimaregnskapet er å få en oversikt på vårt avtrykk, og prioritere områder der vi kan forbedre oss mest og hurtigst mulig.

Det jobbes nå med å etablere et helhetlig klimaregnskap, med fokus på utslippene fra transport og innkjøp. Disse kategoriene antas å være de mest vesentlige i Scope 3 hva gjelder utslipp. Vi ønsker å fastsette konkrete reduksjonsmål for disse kategoriene i samsvar med Parisavtalen og/eller SBTi.

Les klimarapporten her

 

Climate accounting

Climate accounting is new to us...

But for many years, we have been conscious of taking our share of responsibility for sustainable production and development through membership in Ethical Trade and Due Diligence assessments in relation to the OECD model and the UN's guiding principles for business.  Our sustainability report naturally complies with The transparency act” but goes further by encompassing climate, environment, circular economy, and anti-corruption.

The purpose of the climate accounting is to gain an overview of our footprint and prioritize areas where we can improve the most and as quickly as possible.

Efforts are now underway to establish a comprehensive climate accounting, with a focus on emissions from transportation and procurement. These categories are assumed to be the most significant in Scope 3 regarding emissions. We aim to set specific reduction targets for these categories in accordance with the Paris Agreement and/or SBTi.

Read the Climate Report here