Hopp til innhold

Klikk og hent innen 30 minutter

Hjemlevering 3-7 dager

30 dagers åpent kjøp

Gratis retur i butikk

Etisk handel Norge

Etisk handel Norge er et ressurssenter og pådriver for etisk handel. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

 

Etisk handel Norge er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser. Etisk handel Norge-medlemmer forplikter seg til å arbeide aktivt iht til deres etiske handelsprinsipper bygget på sentrale FN- og ILO-konvensjoner.

Euro Sko Norge AS har vært medlem siden 2004 og har tidligere hatt representanter i styret. Vi rapporterer årlig til Etisk handel Norge, og rapporten blir brukt som et verktøy for å sette konkrete mål for videre arbeid og evaluering av egeninnsats. Etisk handel Norge-rapporten er offentlig, og vi mener åpenhet og innsyn for å fremme anstendige arbeidsforhold er nødvendig.

 

Du kan lese mer om Etisk handel Norge her.

 

Ethical Trade Norway

Ethical Trade Norway is a resource centre and an advocate for ethical trade. Its purpose is collaboration on trade that promotes human rights, workers' rights, development and the environment.

Ethical Trade Norway is a binding partnership between business, trade unions, NGOs and public bodies. Members commit to act in accordance with its ethical trade principles, which are based on key UN and ILO conventions.

Euro Sko Norge AS has been a member since 2004 and has previously had representatives on the board. We report annually to Ethical Trade Norway, and the report is used as a tool to set concrete targets for further work and evaluation of own efforts. The Ethical Trade Norway report is public, and we believe that openness and transparency are crucial in promoting decent working conditions.