Lokal tilknytning og familieselskap gjennom flere generasjoner 

Eurosko Gruppen er en medlemseid skokjede – noe som vil si at alle butikkene er eid av de lokale kjøpmenn og -kvinnene rundt om i landet. Antall butikker hver eier driver er varierende, men felles for alle er at de har spennende historier som strekker seg langt tilbake i tid. Butikkene har gjerne en lokal tilknytning og flere er familieselskap som har gått i flere generasjoner. Her får du et utdrag av historiene til noen av våre eiere. 

"…og man så at det gikk mot kjededrift også i skobransjen. Oppstart av kjeden Euro Sko var i sin begynnelse. Det startet med å danne et organisert opplegg for samarbeidskunder over hele landet.” 
Thorbjørn Falkanger 

Falkanger sko

En dag i 1888 kom den da 30 år gamle Thor Falkanger til Trondheim, som representant for skinnfirmaet Rieber i Bergen. Thor jobbei over 30 år for Rieber, og til tross for den gode driften og hans solide ledelse, fikk han 1917 et ultimatum fra Rieber 

Arne Falkanger, Thors 21 år gamle sønn, hadde gjennom sitt arbeid for faren gjennom flere år nemlig også fått interesse for bransjen. Fra tidlig i ungdommen hadde han sett for seg et yrkesliv i handel og forretninger. Han gikk på toårig handelsgymnas i Bergen, og deretter begynte han i arbeid hos faren i Riebers Filial i hjembyen. Rieber tilbød ham i sin tid opplæring i faget og ga ham utsikter til en fremtid i firmaet, under forutsetning av at han tilbrakte en tid ved hovedkontoret i Bergen. Men Arne Falkanger ønsket å være selvstendig og hadde liten lyst til å binde seg til Rieber.  

Ved årsskiftet 1916/1917 var han i gang med å starte et eget firma innen huder og skinn. Rieber i Bergen så dermed for seg at faren Thor hadde en finger med i spillet i sønnens planer, og dermed måtte han ta et valg; enten konsentrere seg fullt og helt om arbeidet for Rieber eller gå over i familiens eget påtenkte firma. 
 
Thor Falkanger gjorde sitt valg og brøt med Rieber i Bergen, og firmaet Th. Falkanger AS ble etablert av far og sønn i 1917. En dristig beslutning av en da 59 år gammel mann å bryte med en langvarig forbindelse med Rieber, men en beslutning som verken far eller sønn kom til å angre på - selv om det ventet en del harde år i forretningslivet. 

I starten var sko, huder og skinn varespekteret. Sko ble solgt til alle typer detaljister, og huder og skinn ble samlet fra slaktere eller kjøpt av samlere på markedene og deretter sortert, og for det meste eksportert. Lærvarer ble solgt til detaljister og skomakere. De leide lokalene i Fjordgaten 42 besto fra starten av et par kontorer samt et stort lager i første etasje, en hudbod i kjelleren samt et tørke- loft for skinn. Den vanlige behandlingen etter mottak av råvarene var salting av huder, fåre- og lammeskinn, salting eller tørring av kalveskinn, tørring av geite-, risbit- (unggeit) og reinskinn.  

I 1927 åpnet den første skobutikken på Den Grønne Brygge i Fjordgata hvor det fortsatt er butikk, kontorer og lager. I de samme byggene var det også et eget utsalg for pelsvarer. Falkanger drev også skofabrikk på Kyrksæterøra fra først på 50-tallet til den ble solgt i 1969. Der ble det på det meste produsert ca. 200.000 par sko og skistøvler. 
 

I 1951 kom Arnes sønn Torbjørn inn i firmaet. Han var en meget god skihopper med sølvmedalje i OL i 1952. Etter en urovekkende melding hjemmefra om at faren var blitt alvorlig syk, brøt Torbjørn Falkanger høsten 1951 opp fra studiene i Seattle og reiste hjem til Trondheim. Arne Falkanger hadde fått påvist strupekreft og måtte fratre som leder av firmaet mens han ble behandlet for den alvorlige sykdommen. Torbjørn Falkanger gikk umiddelbart etter hjemkomsten inn i hans sted og fikk en brå start på livet som bedriftsleder. Han jobbet sammen med sin far Arne til han døde i 1976.  

I 1960 ble det bygget et nytt og moderne lager på Lade. Sko engros-virksomheten ble flyttet dit. Huder, skinn og lærvarer ble lagt ned, og man så at det gikk mot kjededrift også i denne bransjen. Oppstart av kjeden Euro Sko var i sin begynnelse. Det startet med å danne et organisert opplegg for samarbeidskunder over hele landet. I 1974 ble opplegget formalisert til en kontraktsmessig fagkjede for sko. Firmaet hadde en blomstringstid som administrator av Euro Sko-kjeden. 

I samme periode ekspanderte Falkanger som detaljist i Trondheim og oppnådde en sterk posisjon som skodetaljist i byen. Først på 80-tallet begynte de å se at det kunne bli vanskelig å utvikle seg som leder av en grossist-eiet kjede i en motebransje som sko. Kjeden ble i 1982 besluttet konvertert til en detaljisteiet kjede som etter hvert fikk hovedsete i Moss.  

Etter at vi sluttet som administrator av kjeden, konsentrerte Falkanger seg ytterligere om ekspansjon innen detaljhandel. En viktig strategi har vært å være tilstede på de viktige kjøpesentrene, der folk er. Filosofien har hele tiden vært å ha et godt utvalg til hele familien, god fagkunnskap blant ansatte og god service overfor kundene. 
 
Falkanger driver i dag 10 Falkanger Eurosko-butikker (8 i Trondheim/Melhus og 2 på Lillehammer), 1 dna (Trondheim) og 4 Shoeday butikker (2 i Trondheim, 1 på Lillehammer og 1 på Hamar). 
 
Thor Arne er fjerde generasjon og tok over firmaet i 1995 og er i dag eier og styreleder. 

Skoinvest ALP

I 1973 startet Klara Liff skobutikk på Verdal og i 1974 gjorde Morten Petterson det samme på Stjørdal. Firmanavnene den gang var H.G Sko & Tekstil, og Skomagasinet M.Petterson as. Begge var kunder hos Falkanger som drev grossistvirksomhet i Trondheim og ble med da Falkanger startet kjeden Falkangers Euro Team høsten 1974. Dermed var grunnlaget lagt for et samarbeid i Nord-Trøndelag.  

Morten og Klara gikk på skole sammen og kjente hverandre fra før. I begge firma kom det ganske raskt yngre krefter til. Gøran Liff tok over driften på Verdal sammen med sin svoger Steinar og Karl Werner Petterson kom inn på Stjørdal. Rundt 1990 kom en butikk til salgs på Orkanger og tanken om et felles prosjekt ble lansert. 
 
Deretter startet de sammen butikker på Oppdal og Namsos, og Mo i Rana, Mosjøen og Steinkjer fulgte etter. Etter noen år satte de seg ned for å diskutere et felles eierskap på alle butikkene. Utfordringen var å finne et godt navn på det nye selskapet. Alle firma i skobransjen hadde stort sett familienavn som Falkanger, Kværnø eller Røthe, men vi fant ut at vi måtte finne på noe nytt og resultatet ble Skoinvest ALP A/S. Det er mange som lurer på bokstavene ALP men det står altså for Aksnes, Liff og Petterson. 
 
I motsetning til mange store og kjente firma i skobransjen har ikke Skoinvest ALP utspring i en stor by med butikker sentralisert rundt denne, men har kommet fra to små tettsteder i Trøndelag og har vokst ut derfra. Det var ikke opplagt at det skulle være mulig, men ekspansjonen falt sammen med kjøpesenterbølgen som preget handelsutviklingen i Norge på 1990-tallet og utover. 

Morten og Klara gikk på skole sammen og kjente hverandre fra før. I begge firma kom det ganske raskt yngre krefter til. Gøran Liff tok over driften på Verdal sammen med sin svoger Steinar og Karl Werner Petterson kom inn på Stjørdal. Rundt 1990 kom en butikk til salgs på Orkanger og tanken om et felles prosjekt ble lansert. 
 
Deretter startet de sammen butikker på Oppdal og Namsos, og Mo i Rana, Mosjøen og Steinkjer fulgte etter. Etter noen år satte de seg ned for å diskutere et felles eierskap på alle butikkene. Utfordringen var å finne et godt navn på det nye selskapet. Alle firma i skobransjen hadde stort sett familienavn som Falkanger, Kværnø eller Røthe, men vi fant ut at vi måtte finne på noe nytt og resultatet ble Skoinvest ALP A/S. Det er mange som lurer på bokstavene ALP men det står altså for Aksnes, Liff og Petterson. 
 
I motsetning til mange store og kjente firma i skobransjen har ikke Skoinvest ALP utspring i en stor by med butikker sentralisert rundt denne, men har kommet fra to små tettsteder i Trøndelag og har vokst ut derfra. Det var ikke opplagt at det skulle være mulig, men ekspansjonen falt sammen med kjøpesenterbølgen som preget handelsutviklingen i Norge på 1990-tallet og utover.  

 

Det dukket stadig opp muligheter og i dag er de lokalisert fra Vinstra i sør og til Sortland i nord. Det som er særegent for Skoinvest ALP og er forskjellig fra mange andre i skobransjen er nettopp at de driver butikker i små- og mellomstore norske byer og tettsteder, og ikke er etablerte i noen stor by. De hadde butikker i Akershus og Oslo en periode, men da Gøran Liff ønsket å selge seg ut og flytte sørover ble det en god løsning at han tok over disse butikkene. De eksisterer fortsatt under firmaet Eurosko Manglerud AS, og partene har fortsatt et godt samarbeid og diskuterer sko og butikk stadig vekk på telefon eller når de treffes.  
 
I dag drifter Skoinvest ALP 16 butikker under Eurosko-konseptet, 6 Shoeday-butikker og én butikk som heter Skohuset (i Sortland). 

Soma sko

Soma-forretningen går helt tilbake til 1886 da Henrik A. Johansen kom fra Tønsberg til Moss og etablerte Moss Skotøimagasin i Skoggaten 2 på Torvet. Da Soma Sko feiret 100-års jubileet sitt i 1986 var det videns kjent at Soma Sko var én av, om ikke den, aller eldste skotøyforretningen i hele Norge. 

I 1924 kjøper ekteparet Martin og Mathilde Soma skobutikken i Moss. Martin var sønn av en skomaker i Stavanger, og Mathilde var i mange år ansatt ved Kvinneklinikken i Oslo. Etter at de flyttet til Moss i 1924 virket hun som privatpraktiserende jordmor, og det ble for henne etterhvert slitsomt å være med mannen i butikken for så å jobbe som jordmor på nettene. Mathilde Soma fortalte ofte sin nevø (far til nåværende eier) om sin virksomhet som jordmor. Hun mente selv at hun hadde tatt imot bortimot 2500 barn som jordmor, derav ca 1500 i tiden hun praktiserte i Moss.  
 
Selv om Mathilde også praktiserte som jordmor, drev ekteparet butikken sammen frem til Martins død i 1956. De hadde ingen barn, så Mathilde spurte derfor sin søster i Odalen om hun hadde barn som ville drive butikk i Moss.  
 
Bjørn Evensen, barn av Mathilde Somas søster, kom derfor til Moss høsten 1956. Han startet i butikken allerede som 19-åring, som ekspeditør og læregutt hos sin tante. I 1971 overtok Bjørn driften og skiftet navn til Martin Somas etterfølger. I løpet av 70-tallet ble navnet skiftet til Soma Sko AS, som det fortsatt heter den dagen i dag. 

Fra 1978 til 1985 ble byen Moss rammet av en pyromanbølge. Somagården, hvor skobutikken holdt til, ble i september 1979 rammet av en brann i de travle ettermiddagstimer. Det ble lenge trodd at det var feil i det elektriske anlegget som sørget for brannen, men i senere tid har det kommet frem at den var påsatt. Alle varene ble solgt i et stort brannvaresalg i slutten av september, og butikken ble holdt stengt til mars 1980 før den gjenåpnet med ny innredning.

I 1986 inviterte Bjørn og hans kone Kari til 100-årsjubileum for Soma Sko. I anledning årsjubileet uttalte Bjørn til Moss Dagblad at han syntes Moss var inne i en spennende og interessant utvikling som handelsby som han trodde ville virke positivt på handelsfolket. Det skulle vise seg at han hadde et talent som forretningsmann. Da han fikk ansettelse hos sin tante i 1956 lå omsetningen på ca 290.000 kroner, og det første året etter at han overtok i 1971 passerte 1,5 millioner gjennom kassa-apparatene. I 1986 regnet han med en omsetning på ca 5 millioner kroner, og i 2018 omsatte Soma for rundt 100 millioner kroner, fordelt på flere butikker.

 

I 1994 tok sønnen til Bjørn Evensen, Bjørnar Evensen, over Soma Sko AS. I 1997 overtok han sammen med hans søster Hilde Longva, som fortsatt er på eiersiden, men hun er også markedsansvarlig i Soma Sko AS.  
 
Morselskapet Soma Sko AS driver flaggskipet Skoland i Moss, Norges mest moderne multi-brand store, i tillegg til flere butikker rundt om i Moss, Sarpsborg og Aker Brygge – til sammen rundt 15 butikker.  

«Gamle» Magnussen Sko

Rundt hundreårsskiftet flyttet Jon Anton Magnussen fra Øvre Eiker til Drammen. Han drev café i Enggaten 9 i Drammen, frem til han etablerte skobutikken Bragernæs Skotøymagasin, J. A. Magnussen, på Bragernes torg i Drammen 6. april 1906. Her solgte de sko til både barn, dame og herre.  

Christians sønn Knut tok over butikken i 1953. Butikken holdt til i en midlertidig bygård, satt opp etter bybrannen i 1866. Lokalet var på ca. 35 kvm, med et stort lager på loftet. Det var godt nok til å være markedsleder i de samme lokalene i Drammen helt fram til 1962. Da ville Knut tenke nytt og flyttet til nye lokaler i Nedre Torggate.  
 
I 1982 kom Thore Olaussen, Knuts sønn, inn i butikken. Fra butikken flyttet til Nedre Torggate i 1962 skulle det gå rundt 25 år før J.A.Magnussen ble med i diverse kjøpesenter-etableringer. Gulskogen i Drammen var det første senteret, og i dag står J.A.Magnussen oppført som eier av rundt 100 butikker fordelt på konseptene.

Grændsens Skotøimagazin 

Historien om Grændsens Skotøimagazin strekker seg tilbake til 1889, da de to søstrene Anna og Karla Hanssen åpnet sin første skobutikk i datidens Kristiania. Butikken ble i begynnelsen drevet i et forholdsvis lite lokale, men det tok ikke lang tid før forretningen vokste, og det ble behov for større lokaler.  

Våren 1893 flyttet forretningen inn i den ene halvdelen av hjørnebutikken i Grensen 12, samtidig som Anna og Karla fikk en ny kompanjong, A. G. A. Hals. Det var på dette tidspunktet butikken fikk navnet som består i dag, Grændsens Skotøimagazin AS.  

Anna og Karla jobbet i butikken mens Hals jobbet med kontorarbeid. Gjennom god forretningsforståelse og et svært nøye utvalg av varer og leverandører, skilte forretningen seg fra sine konkurrenter, og ble etter ti år ble den største i Nord-Europa av sitt slag. I 1897 kjøpte de bygården i Grensen 12 som litt etter litt hadde måttet gi fra seg store deler av sine lokaler for å tilfredsstille forretningens behov.  

På 1930-tallet tok familien Ruud over eierskapet av Grændsens Skotøimagazin AS. Den gamle bygården brant til grunnen i 1950 og et nytt bygg måtte på plass. Butikken gjenåpnet allerede året etter brannen, og ligger på samme sted den dag i dag.  

I dag eies og drives virksomheten av de tre søsknene Jan og Henrik Ruud, og Nina Kirkeng. Butikken i Grensen 12 regnes fortsatt som en av de største skobutikkene i Norden med et butikkareal på over 1300 kvadratmeter, fordelt på fire etasjer. I 2019 solgte forretningen over 120 000 par sko til dame, herre og barn fordelt på nesten 200 merkevarer.  

Foruten flaggskip-butikken eier søsknene 13 andre skobutikker i Oslo og omegn. I Anna og Karla sin ånd, følger de fortsatt filosofien om et nøye utvalgt sortiment med kun det beste av det beste – slik de gjorde det i sin tid for over 100 år siden.