Uttalande gällande Ecco

Styrelsen i Euro Sko Norge AS har fått den dialog och kompletterande information som tidigare efterfrågats från Ecco.

 

Detta har gett Euro Sko Norge en förståelse av den mycket komplexa situation Ecco befinner sig i. Baserat på detta samt en helhetsutvärdering av myndigheters regler/sanktioner och tillgänglig offentlig information har styrelsen i Euro Sko Norge AS beslutat att normalisera samarbetet med Ecco.