Integritet och datasäkerhet

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige. Vi i Euro Sko-gruppen tar detta på allvar och jobbar hårt för att möta alla krav detta ställer på oss, oavsett om du är anställd, kund eller leverantör.

Euro Sko-gruppen består av kedjecentralen Euro Sko Norge As, Euro Sko Group Sverige AB, Euro Sko Danmark AS och alla underliggande företag.

Det huvudsakliga syftet med det nya regelverket är att införa ett starkare skydd för alla personer i Europa, genom att strama upp reglerna för hur man får behandla personuppgifter.

 

Vi vill försäkra dig om att vi jobbar för att säkra dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Gruppen har genomfört ett större GDPR-projekt för att kartlägga följande:

 

- Vilka personuppgifter arkiveras och varför?
Vi samlar in och använder dina personuppgifter i olika syften som rör din relation till Euro Sko-gruppen, oavsett om du är anställd, kund eller leverantör. Vi kommer bara lagra personuppgifter om det finns anledning att behandla dem.

 

- Säkerhetsrutiner
Alla anställda i Euro Sko-gruppen lyder under säkerhetsrutiner och tystnadsplikt som hindrar att dina personuppgifter kommer på avvägar. Dessutom har vi kartlagt den tekniska säkerheten och uppfyller de höga säkerhetskraven som ställs.

 

- Utlämnande av personuppgifter till andra
Personuppgifter lämnas endast ut till andra om det finns lagliga skäl till ett sådant utlämnande. Exempel på detta kan vara: ett lagkrav som ålägger oss att lämna ut dem, om det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal som vi har med dig, att det finns ett avtal gällande databehandling eller att du har lämnat samtycke. Euro Sko-gruppen kommer säkerställa tillräckliga säkerhetskrav gällande behandling av personuppgifter i alla situationer. Vissa personuppgifter kommer behandlas automatiserat utanför EU av tredjepart, men kommer alltid vara Euro Sko-gruppens egendom och skyddas.

 

- Lagring och radering
Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge som det är nödvändigt för det syfte som personuppgiften samlats in för. Personuppgifterna raderas enligt de krav som lagen ställer och när syftet med att lagra personuppgifterna är uppfyllt.

 

- Dina rättigheter
Du har rätt att kräva insyn, korrigering eller radering av de personuppgifter som vi lagrar om dig. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se. Vi ber dig bekräfta din identitet eller lämna ytterligare information innan vi låter dig utnyttja dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att vara säkra på att vi vara lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

 

- Klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer överens med det som vi har beskrivit, ber vi dig rapportera detta till [email protected]. Om inte detta skulle ge ett tillfredsställande resultat kan du klaga hos Datainspektionen.

 

- Uppdateringar och ändringar
Förutom den information som du har fått här kring hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss genom e-post till [email protected] om du har fler frågor. Vi kommer svara efter bästa förmåga. Om vi gör ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi meddela detta.

 

- Risker
Vi värderar löpande riskerna runt personuppgifterna vi har registrerat och vi kommer vidta åtgärder om säkerhetsnivån är lägre än förväntat.

Vi hoppas att denna kortfattade skrivelse tydliggör för dig hur vi behandlar, lagrar, säkrar och raderar dina personuppgifter och att det försäkrar dig om att de är i trygga händer.

Vi kommer jobba vidare med integritet i framtiden och hoppas att vårt arbete kan stärka din relation till Euro Sko-gruppen.