VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

Hundratusentals leverantörer konkurrerar om kunder, och miljoner av arbetare jobbar hårt för att ge näring åt det västländska konsumtionsbehovet.
En ytlig, naiv och oinformerat innehav från både förhandlare och konsumenterna har försummat verkligheten av de människor som gör det möjligt för vår konsumtion.

Det har nu skedd en gradvis förändring av såna inställningar. Konsumenter kräver nu rättfärdiga produkter och fått kunskap om förhållanden i leverantörskedjan, och medias uppmärksamhet om detta tema har stigit betraktligt. Detta har ökat pressen på oss som förhandlare om att ta ansvar och ha en god ”business praksis” som tillgodoser alla etiska och miljöutmaningar i våra leverantörskedjor.

Euro Sko Gruppen har utvecklat en Sustainable Business Strategy som lägger grundlagret för gruppens samhälls- och miljöansvars arbete. Strategien är et samlingsnamn för flera mindre strategier och tilltag som tillsammans har en positiv inverkan på gruppens affärsmetoder. Denna strategi är början på ett långt, utmanande arbete som kommer att utvecklas och integreras som en del av Euro Sko Gruppens identitet över tid.

Ett litet steg för oss – ett stort steg för framtiden.  

Euro Sko Norge AS er Skandinavias største skokjede med butikker i Norge, Sverige og Danmark. Organisasjonen består av ca. 450 butikker med flere forskjellige butikkonsepter. Bærekraft er et viktig element i vår forretningsstrategi og danner grunnlaget for selskapets samfunns- og miljøansvar. Her har vi samlet noe av det vi har jobbet med i løpet av 2016, men det er viktig å understreke at CSR er et ongoing arbeide som er tidkrevende med langsiktige målsetninger. 

LAST NED VÅR "CSR EDITORIAL"

 

 

Euro Sko Gruppen är medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Det betyder att vi bekräftar att vi jobbar för handel som främjar mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, utveckling och miljö.

Läs mer om leverantöransvar 

 

INITIATIV FOR ETISK HANDEL

Euro Sko Gruppen har sedan 2004 varit medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). IEH är Norges enda flerpartsinitiativ för etisk handel och samhällsansvar i leverantörskedjan, och anses av Euro Sko Gruppen som Nordens ledande kompetenscenter innanför området.

-Initiativ for etisk handel (IEH) är ett förpliktande partnerskap mellan näringslivet, fackföreningar, organisationer och offentliga myndigheter.

- IEH är en pådrivare och ett resurscenter för etisk handel.

För mer information om IEH: www.etiskhandel.no

Läs mer om miljoansvar og bruk av kjemikalier 

 

CODE OF CONDUCT

Som en av medlemsvillkoren i IEH har Euro Sko Gruppen antagit en Code Of Conduct / etiska rätningslinjer. Dessa är baserade på international standard, nationala lagar och föreskrifter om människorättigheter, arbetarrättigheter och miljö.

Syftet med dessa etiska rättningslinjer, är att utveckla och etablera en etisk och miljövänlig standard i vår leverantörskedja. Dom etiska rättningslinjerna definierar tydligt våra principer och ställer krav till Euro Sko Gruppen och våra leverantörer.

Om du önskar ett exemplar av våra etiska retningslinjer,

Ladda ner här: Code of Conduct

 

Årsberetning