Spring til indhold

Klik og hent inden 30 minutter

Levering 3-7 dage

30 dages fuld returret

Gratis retur i butik

Sikkerhed og vilkår

I Eurosko-gruppen har vi respekt for alle mennesker, der bliver påvirket af vores virksomhed, både direkte og indirekte. Sammen med vores leverandører arbejder vi målrettet for retfærdig behandling og sikre arbejdspladser i hele vores værdikæde.

 

Dette arbejde indebærer blandt andet et langsigtet fokus på følgende punkter:

 

 • Sikre arbejderne en forsvarlig og sund arbejdsplads. Farlige kemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarligt. Arbejderne skal have regelmæssig og dokumenteret træning i sundhed og sikkerhed, samt rene sanitetsfaciliteter og rent drikkevand.

 • Bekæmpe diskrimination vedrørende ansættelse, løn, træning, forfremmelse, afskedigelse eller pensionering baseret på etnisk tilhørsforhold, kaste, religion, alder, handicap, køn, civilstatus, seksuel orientering, fagforeningsaktivitet eller politisk tilhørsforhold.

 • Forhindre børnearbejde og overholde den nationale mindstealder for ansættelse, som i de fleste lande er 15 år.

 • Løn til arbejderne for en normal arbejdsuge skal mindst være i overensstemmelse med nationale mindstelønsbestemmelser eller branchestandarder, hvor den højeste gælder. Vores arbejdere skal have en løn, der giver mulighed for at leve af det.


 • Safety and terms of employment

  In the Eurosko group, we respect all people who are affected by our business whether directly or indirectly. Together with our suppliers, we work purposefully for fair treatment and safe workplaces throughout our value chain.

  This work includes a long-term focus on the following:

  • Ensuring a safe and healthy working environment. Hazardous chemicals and other substances must be handled responsibly. Workers must have regular and documented training in health and safety, as well as clean sanitary conditions and clean drinking water.

  • Combating discrimination with regard to employment, remuneration, training, promotion, redundancy or retirement based on ethnicity, caste, religion, age, disability, gender, civil status, sexual orientation, trade union activity or political affiliation.

  • Preventing child labour, and respecting the national minimum age for employment, which in most countries is 15.

  • Workers' pay for a normal working week must at the very least meet the higher of the national minimum wage and the industry standard. Our workers must receive a living wage.