Åpenhetsloven

Arbeidet med bærekraft krever fornyet tankesett, seriøse forpliktelser, en endringsvillig organisasjon og seriøse partnere som er «på ballen». En mer bærekraftig fremtid krever en kollektiv innsats, sammen med våre viktigste leverandører.

Vi ønsker å drive vår virksomhet på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. Vår «Sustainable business strategy» danner grunnlaget for selskapets etiske retningslinjer (coc) og miljømessige engasjement, og den er utslagsgivende for våre bærekraftmål og medlemsforpliktelsen til Etisk handel, som vi har hatt i mer enn 10 år.

 

Risikokartlegging av fabrikker og garverier inngår i vårt daglige arbeide, for å gi et oss et mest mulig riktig bilde på produksjonsstedet, som igjen gir en prioritering av hvor og hvordan vi jobber for å minimere vår totale påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Vi har åpne leverandør og garveri lister på web.

 

Vi opplever at Åpenhetsloven og rapporteringen denne krever har satt fart på bærekraftarbeidet til mange, også hos oss.  Vil du vite mer om våre aktsomhetsvurderinger besøk linken under til vår bærekraftrapport.

Der finner du utfyllende informasjon om vårt arbeid.

Les her:  bærekraftsrapport 2022.

 

Har du ytterligere spørsmål vedrørende åpenhetsloven ta kontakt på: [email protected]