Hoppa till innehåll

Click & Collect inom 30 minuter

Leverans 3-7 dagar

Öppet köp i 30 dagar

Gratis retur i butik
3 för 2 på ALLA varor till ordinarie priser! Gäller i butik och vid Click & Collect.

Läder och produktion av läder

Läder och skinn har en lång och komplex produktionskedja, vilket gör det viktigt att upprätta tydliga krav och förväntningar på vilken typ av läder som kan användas och var det behandlas. Vi arbetar nära våra läderleverantörer och garverier för att säkerställa att processerna är så skonsamma som möjligt.

Vi tror på öppenhet kring producenter och garverier främjar delning, samarbete och hållbar produktion på ett sätt som kan förbättra arbetsförhållandena och ytterligare skydda arbetarnas rättigheter.

Allt läder som används i våra produkter ska komma från djur som slaktas för livsmedelsproduktion. Garverier är en viktig del av produktionsprocessen. Vi följer stränga etiska riktlinjer för användning av kemikalier i garvningsprocessen och har garverier med Gold Rated.

 

Kemikalier

Som importörer av konsumentprodukter har vi ett ansvar genom att följa nationella, europeiska (REACH) och internationella föreskrifter, regleringar och förbud mot farliga kemikalier.

Se vår lista över farliga kemikalier

 

Leather and leather production

Leather has a long and complex production chain, which makes it important to set clear requirements and expectations for which type of leather can be used and where it is processed. We work closely with our leather suppliers and tanneries to ensure that the processes are as gentle as possible.

We believe that transparency around producers and tanneries promotes sharing, collaboration and sustainable production in a way that can improve working conditions and further protect the rights of workers.

All leather used in our products must come from livestock that are slaughtered for food production. Tanneries are an important part of the production process. We follow strict, ethical guidelines on the use of chemicals in the tanning process, and have gold-rated tanneries.

 

Chemicals

As importers of consumer products, we have a responsibility to comply with national, European (REACH) and international rules, regulations and bans on hazardous chemicals.

See our list of hazardous chemicals